Kategorie
Newsletter

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z našeho e-shopu.

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky ( dále jen "VOP" ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností ATL Trading s.r.o. (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující").

Prodávající

ATL Trading s.r.o., se sídlem Štědřík 151, Psáry 25244 je společností vedenou u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 144935, zabývající se obchodní a konzultační činností v oblasti zdravotnictví a veterinární péče.

Kupující

Koncový uživatel - při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nezvnikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.


II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).


III. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.atl-trading.cz je možné uskutečňovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.


IV. Ceníky

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez přechozího upozornění. V on-line eshopu jsou vždy aktuální a platné ceny.


V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání.

Objednávat je možno prostřednictvím elektronického obchodu na www.atl-trading.cz (dále jen "e-shop" ).


VI. Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).


VII. Informace o produktech

Informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.


VIII. Platební podmínky

  • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
  • platbou předem bankovním převodem
  • v hotovosti při osobním převzetí

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.


IX. Dodací podmínky

Ceny přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@atl-trading.cz nebo telefonicky na čísle +420 608 252 506, sepsat s dopravcem škodní protokol a ten do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupující převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.


X. Záruční podmínky

V našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou v souladu s platným obchodním zákoníkem, resp. občanským zákoníkem.

U spotřebního zboží může být záruční doba kratší, než 24 měsíců. Pro přesnější informace nás neváhejte před objednáním kontaktovat.

Záruka se nevztahuje na:

  • vady vzniklé běžným používáním
  • nesprávným použitím výrobku
  • nesprávným skladováním

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 28.1.2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 28.1. 2011